นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง - กังหันน้ำเกล็ดดาวพลังงานพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

กังหันน้ำเกล็ดดาวพลังงานที่เลือกได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
Go to content

Main menu:

นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

กิจกรรมต่างๆ

คณะครูนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง พัทลุง เยี่ยมชมกังหันน้ำ

 
กังหันน้ำปั่นไฟเกล็ดดาว
 
 
free web counter
Counter Web
Back to content | Back to main menu