เพื่อนบ้าน - กังหันน้ำเกล็ดดาวพลังงานพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

กังหันน้ำเกล็ดดาวพลังงานที่เลือกได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
Go to content

Main menu:

เพื่อนบ้าน

# เก็บไฟใส่แบตเตอรี่ถูกกว่ากริดไทด์ #
แบตเตอรี ขนาด 200 Ah. 12 โวลท์ แบบดีฟไซเคิล จ่ายไฟหมด จ่ายไฟเต็ม ...ราคาประมาณ 7,500.- บาท ต่อลูก ..เพื่อการใช้งานในระบบ hvdc โดยการต่ออนุกรม 20 ลูก ลงทุนรวมทั้งสิ้น 150,000.- หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ได้แรงดัน 240 โวลท์ ดีซี กิโลวัตต์ชั่วโมง ที่แบตเตอรี่แพ็คนี้จะเก็บไว้ใช้ได้ เท่ากับ 200 x 240 = 48,000 วัตต์ชั่วโมง หรือ 48 หน่วยไฟฟ้า
ซึ่งการทำหน่วยไฟฟ้า ขนาดนี้จะต้องใช้กริดไทด์ โซลาร์เซลล์เพื่อเชื่อมต่อสายส่ง ขนาด ขั้นต่ำ 15 กิโลวัตต์ ราคากริดไทด์ 15 กิโลวัตต์ ประมาณ 250,000.-สองแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสายส่ง และ ค่ามาตรวัดไฟแบบ Tou หรือ ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกประเมิน คิดค่าไฟย้อนหลัง .หรือเสี่ยงกับการผิดกฎกติกาใหม่ ๆ ที่ผู้ปกครองจะออกมา หรือที่ผู้ปกครองจะเอากฎเก่า ๆ มาตีความ..แต่อย่าลืมว่า หลักการ ..ทาง.นิติศาสตร์ กฎหมายไม่มีผลบังคับย้อนหลัง... รีบทำ แล้ว แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางจดหมายลงทะเบียน แบบตอบรับ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการประกอบกิจการพลังงานประจำสาขาพื้นที่... พร้อทั้งเก็บสำเนา ใบลงทะเบึยน ใบตอบรับ ไว้เป็นหลักฐานในอนาคต.
 สรุปว่า ... ลงทุนแบตเตอรี่แบบดีฟไซเคิล เพื่อ เก็บไฟ ไม่ต้องจ่ายออก สำหรับใช้งาน ในระบบ hvdc ...ถูกกว่ากริดไทด์ ..ที่สำคัญไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เสถียรกว่าไฟฟ้าจากสายส่ง .. นี่คือ อิสระภาพทางด้านพลังงานของประชาชน ที่ไม่ต้องรอคอย
     โดย... Phakdee Nun

หมอเขียวแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
http://morkeaw.net/          

เขาล้อมแบ่งปันพลังงาน
พงษ์ตะวัน ไชยชมภู    
             
http://www.kaolom.com/


                                                                                                        Phakdee Nun     
                                             
                                                             

 
 
free web counter
Counter Web
Back to content | Back to main menu