สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง - กังหันน้ำเกล็ดดาวพลังงานพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

กังหันน้ำเกล็ดดาวพลังงานที่เลือกได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
Go to content

Main menu:

สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งที่ควรรู้ก่อนในการทำเจนเนอร์เรเตอร์(ไดนาโม)
     1.สำรวจแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติที่เรามีอยู่ เช่นน้ำตก ฝายน้ำล้น ลำธารน้ำ
ลำคลอง น้ำซับจากภูเขา ฯที่เราต้องการจะทำกังหันน้ำหากอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำก็จะทำให้ลดต้นทุนในการวางท่อ
                                

2.ปริมาณของน้ำ มีน้ำมากน้อยเท่าใด ในช่วงหน้าฝน หน้าแล้ง ซึ่งจะมีผลต่อการทำกังหันน้ำ ถ้ามีน้ำน้อยก็ต้องจัดสรรน้ำให้เหมาะกับการผลิตไฟฟ้า จะได้ไม่ปล่อยน้ำทิ้งไป กลับเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ต่อไปหรือทำเป็นฝายดินขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้ากำลังวัตต์ต่ำอย่าลืมว่าหากเราต้องการใช้ไฟฟ้ามาก เราก็ต้องใช้น้ำมากตามด้วยเช่นเดียวกัน ไม่แนะนำให้สูบน้ำจากที่ต่ำแล้วเอาไปเก็บไว้บนที่สูงหรือถังพักน้ำเก็บน้ำเพื่อนำน้ำไปผลิตไฟฟ้า เพราะไม่คุ้มกับการลงทุน
                                

3.เมื่อเรารู้แหล่งน้ำ ปริมาณของน้ำ เราก็จะหาปริมาณการไหลของน้ำหรืออีกนัยหนึ่งเราจะนำไปคำนวณหาอัตตราการไหลของน้ำ(Q)อย่างง่ายๆ เช่น นำแกลลอน กะลามัง หรือถังพลาสติก ขนาด 20ลิตร-200ลิตร หรือตามแต่สะดวก จะหาแบบไหนก็ได้เน้นให้นำของที่มีอยู่แล้วมาใช้จะดีที่สุดมารองรับน้ำ หลังจากนั้นก็จับเวลาดูว่าน้ำจะเต็มภาชนะเมื่อใด ยกตัวอย่าง ถ้าน้ำไหลเต็มถัง 200ลิตรภายในเวลา 1 นาทีก็หมายความว่า มีอัตตราการไหลของน้ำ 200ลิตรต่อนาที(200ลิตร/นาที) หรือเท่ากับ 200หาร 60 เท่ากับ 3.34ลิตร/วินาทีฯ

   4. ความสูงของน้ำ ( Head=H )ส่วนนี้แหละจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะถ้ามีความสูงมากๆ เราก็จะได้ไฟฟ้ามากตามไปด้วย ไฟฟ้าที่ได้เราเรียกเป็นวัตต์ (Watt)หรือ กิโลวัตต์ตามภาษาชาวบ้านเรียกว่า แรงเทียน เช่น 20 วัตต์หรือ 20 แรงเทียน ฯ
                                               
                                               ทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
                                

                               พร้อมที่จะเอาน้ำไปใช้งานในการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ

หน้าฝนที่เกล็ดดาวภูเก็ต
 
 
free web counter
Counter Web
Back to content | Back to main menu